preskoči na sadržaj

Osnovna škola dr. Franje Tuđmana Knin

Login
LOGO ŠKOLE

Kalendar
« Siječanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

VIZIJA I MISIJA

 

 

MI SMO ENABLE ŠKOLA

Oglasna ploča
Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja
Forum
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka
Arhiva dokumenata
RASPORED ZVONA

1. 8:00-8:45

2. 8:50-9:35

 3. 9:40-10:25

VELIKI ODMOR

 4. 10:45-11:30

 5. 11:35-12:20

 6. 12:25-13:10

 7. 13:15-14:00

VELIKI ODMOR

8. 14:20-15:05

9. 15:10-16:55

 

VIRTUALNA KNJIŽNICA

PRIMANJA RODITELJA


Poštovani roditelji,

ovdje možete pogledati termine za individualna primanja (razredna i predmetna nastava).

Priloženi dokumenti:
RASPORED INFORMACIJA.pdf

MISAO TJEDNA

    

"Sve će biti u redu..."

 

 

 

Povratak na prethodnu stranicu Ispiši članak Pošalji prijatelju
NATJEČAJ
Autor: Ivona Šimunović Lukić, 3. 1. 2020.

 

NATJEČAJ

za  imenovanje ravnatelja/ice Škole


OSNOVNA ŠKOLA DR. FRANJE TUĐMANA

KNIN

22 300 Knin, Kneza Ivaniša Nelipića 2

Klasa:003-06/19-01/12

Urbroj: 2182/1-12/1-2/01-19-2

Knin, 3. siječnja 2020.

      Na temelju članka 126. i članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine,  broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,  16/12., 86/12., 126/12., 94/13, 152/14., 7/17. i 68/18.) i čl. 59. Statuta Osnovne škole dr. Franje Tuđmana, Školski odbor Osnovne škole  dr. Franje Tuđmana , Knin, Kneza Ivaniša Nelipića 2, 3. siječnja 2020. raspisuje

NATJEČAJ

za  imenovanje ravnatelja/ice Škole

Ravnatelj/ica Osnovne škole dr. Franje Tuđmana (dalje: Škola) prema članku 126. stavcima 1. – 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi mora ispunjavati sljedeće nužne uvjete:  

1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u Školi, a koji može biti:

          a) sveučilišni diplomski studij ili

          b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

          c) specijalistički diplomski stručni studij,

                    d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika,  osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

2) uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

3) najmanje 8 godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje 5 godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

4)  Osim osobe koja je završila neki od studija iz  točke 1. natječaja, ravnatelj/ica Škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.

      Iznimno,  osoba koja ne ispunjava uvjete iz članka 126. stavka 1. točke 1. ili stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, može biti ravnatelj/ica Škole ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (Narodne novine, broj: 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05.).

Dodatne kompetencije koje se vrednuju su: poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima.

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od pet  godina.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeću dokumentaciju:

 • životopis,
 • diploma, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • domovnicu, odnosno dokaz o državljanstvu,
 • dokaz o položenom stručnom ispitu, odnosno dokaz da osoba nije obvezna polagati stručni ispit ( čl. 157. st. 1. i st. 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ),
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO-a i dokaz o radnom iskustvu na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u drugim tijelima državne uprave nadležnih za obrazovanje),
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana),
 • dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za

osobe koje se kandidiraju temeljem članka 126.stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

 • program rada za mandatno razdoblje.

Kandidati dodatne kompetencije prema članku 63. Statuta Osnovne škole dr. Franje Tuđmana dokazuju se na slijedeći način:

 1. poznavanje stranog jezika dokazuje se preslikom indeksa o završenom kolegiju stranog jezika, diplomom odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika, uvjerenjem odnosno potvrdom ili drugom ispravom škole stranih jezika odnosno druge ovlaštene ustanove ili  pravne osobe za edukaciju stranog jezika o završenom  stranom jeziku te razini odnosno stupnju.
 2. osnovne digitalne vještine dokazuju se potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom ispravom institucije, ustanove  ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti o završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, odnosno diplomom ili  drugom ispravom o završenom studiju iz područja informacijskih znanosti.
 3. iskustvo rada na projektima Europske unije odnosno projektima fondova Europske unije dokazuje se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom o radu na projektu  Europske unije odnosno projektima fondova Europske unije.

            Svi dokazi iz stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ovog članka dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

 

            Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju po posebnim propisima, moraju prilikom prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanja.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 121/17.), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,  priložiti i  dokaze propisane člankom  103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( NN br. 157/13., 152/14. i 39/18. ) dokazuju to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca ( ugovor, rješenje, sporazum i sl. ).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (''Narodne novine'' broj 33/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03 i 148/13), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka za svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.
               Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl. 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj: 82/08. i 69/17.).

Rok za podnošenje prijava kandidata je osam  dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave ne će se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od četrdeset i pet  dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Osnovna škola dr. Franje Tuđmana, 22 300 Knin, Kneza Ivaniša Nelipića 2,  u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu  - ne otvaraj“.

 

Predsjednik/ca Školskog odbora:

                                                                Jagoda Nakić

 

 Priloženi dokumenti:
Natjecaj_za_imenovanje_ravnatelja_skole.pdf (772.74 KB)


[ Povratak na prethodnu stranicu Povratak | Ispiši članak Ispiši članak | Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju ]
preskoči na navigaciju